top of page
Ancla 1

SEGURETAT I SALUT ALIMENTÀRIA

La seguretat i higiene alimentària s'adreça a emprendre accions de vigilància i control dels agents físics, químics i biològics presents en els aliments que poden representar un perol per la salut humana.

La seguretat alimentària i les accions que es prenen en nom d'aquesta tenen l'objectiu de: 

  • Prevenir l’aparició de malalties transmeses pels aliments 

  • Informar de la legislació vigent en matèria sanitària i control de la seva aplicació

  • Promoure l’adequació dels establiments minoristes i mercats municipals a les condicions higienicosanitàries establertes a la normativa vigent i fomentar la implantació de plans d’autocontrol basat en el sistema APPCC 

  • Vetllar pel bon estat de manteniment i neteja de les instal·lacions dels establiments alimentaris, les bones pràctiques de manipulació i la qualitat sanitària dels productes alimentaris

ELS NOSTRES SERVEIS

Estigues al cas de les actions que realitzem en matèria de seguretat alimenterai.

Servicios

Vigilància i control

Realitzem la vigilància i el control sanitari dels establiments alimentaris minoristes de la ciutat perquè els aliments que es posen a l’abast de la ciutadania no suposin un risc per a la seva salut. 

 Atenció a denuncies 

Realitzem visites d’inspecció en casos de denúncies presentades per la ciutadania en relació amb els aliments o els establiments alimentaris minoristes de la ciutat.

Assesorament

Assessorem aquests establiments alimentaris minoristes perquè puguin complir i/o adequar el negoci a la normativa sanitària vigent.

Formació

Oferim formació en matèria d’higiene alimentària, autocontrols i al·lèrgens alimentaris per a les persones manipuladores d’aliments que treballin en un establiment de la ciutat, amb la finalitat de garantir les bones pràctiques higièniques durant la jornada de treball.

Missió
Vetllar per a la millora de la salut individual i col·lectiva mitjançant l’execució de polítiques de salut a través de la promoció per a la salut, de la protecció i la vigilància de la salut i la seguretat alimentària.
Contacto
Alimentos Pascua
bottom of page