top of page
  • Ajuntament de Mollerussa

brot multinacional de Salmonella enteritidis vinculat en primer terme a ous procedents d’Espanya.

Actualizado: 4 may 2022

L’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) i l’European Food Safety Authority (EFSA) han publicat un article sobre el brot multinacional de Salmonella enteritidis vinculat en primer terme a ous procedents d’Espanya.Entre els mesos de juny i setembre de 2021 França va informar que 46 persones havien emmalaltit per Salmonella enteritidis ST11. Comparant amb les soques que havien provocat altres brots, l’any 2021 es van identificar 272 casos confirmats d’infecció per S. enteritidis ST11 en cinc països de la UE/EEE i al Regne Unit: Dinamarca (n=3), França (n=216), Països Baixos (n=12), Noruega (n=7), Espanya (n=22) i Regne Unit (n=12).

Els casos es van distribuir al llarg de l’any amb el pic estacional típic de salmonel·la no tifosa al juliol-setembre. Va afectar persones de menys d’un any d’edat fins a 93 anys, amb dues morts, una a Espanya. Moltes de les persones afectades no espanyoles havien viatjat a Espanya.


Una part dels casos notificats a França van declarar que havien anat a restaurants abans de l’inici dels símptomes. Els ous dels restaurants van ser subministrats per un centre d’embalatge d’ous espanyol. Els ous que aquest centre havia distribuït a França procedien de tres explotacions espanyoles, una de les quals va donar positiu a la mateixa soca de salmonel·la el mes de juliol de 2021. Més tard, una altra granja vinculada al mateix centre d’embalatge també va donar positiu. A partir d’aquí els ous de les granges vinculades al brot es van retirar com a ous de taula frescos i es van redirigir per ser utilitzats en processos on intervingués un tractament tèrmic.


El brot del 2021 està lligat microbiològicament a un brot transfronterer històric, informat per primera vegada pels Països Baixos el 20 de setembre de 2019. Els ous es van comprar a un menudista holandès que rebia les provisions d’un centre d’embalatge d’ous espanyol diferent de l’anterior, que alhora rebia ous d’altres explotacions. Tant els centres d’embalatge com les explotacions avícoles pertanyien a zones geogràfiques diferents. No s’ha pogut identificar ni un punt comú ni la font de contaminació entre els dos esdeveniments. Això suggereix que hi ha una àmplia distribució de la soca del brot, que podria afectar tant la cadena de subministrament d’aliments com passos anteriors en la cadena de producció, fins i tot d’abans que les gallines entrin a les granges. Per tant, no es pot excloure la possibilitat que la soca del brot pugui estar circulant en altres explotacions, dins o fora d’Espanya.


És molt probable que els casos identificats representin només un subconjunt de tots els casos històrics. S’han identificat casos de la mateixa soca en altres països de la UE, Regne Unit i fins i tot als Estats Units d’Amèrica (EUA). El brot transfronterer del 2021 posa de manifest el risc d’exposició a ous i/o a productes d’ou contaminats amb S. enteritidis ST11. Hi pot haver múltiples fonts heterogènies d’S. enteritidis ST11 als països de la UE/EEE, com ara les granges i els entorns relacionats com els centres reproductors d’aviram, els mitjans de transport d’animals vius i d’ous o els centres d’embalatge.

El cas més recent es va informar a Noruega (22 de desembre de 2021), cosa que suggereix que hi ha un risc d’exposició continuada. En conclusió, el risc de noves infeccions provocades pel brot de S. enteritidis ST11 continua sent alt a la UE/EEE.

1 visualización0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page